Behandlinger

Her kan du læse om de forskellige tandbehandlinger/ tilstande og ydelser vi tilbyder og rådgiver omkring. Denne side kan også bruges som opslagsværk til overordnet forståelse.


Tandeftersyn

Kernen i vores ydelser er eftersynet. Ved eftersynet undersøges tænder og mundhule. Regelmæssige røntgenoptagelser tages i forbindelse hermed og er en forudsætning for at stille de rigtige diagnoser, som igen er en forudsætning for at lægge en evt. behandlingsplan. Vi tilstræber at patienten hele vejen får information om behandlingsmulighederne under hensyntagen til patientens ønsker.


Kroner

Enkelttandskronen er en restaureringstype der bruges når der ikke er mulighed for at bygge en beskadiget tand op i plast eller med indlæg, skabe god kontakt til nabotænderne, sikre at en tand ikke knækker efter rodbehandling, og/eller af æstetiske årsager. Materialevalget er bredt. Den metalkeramiske krone er stadig et godt valg og metallegeringens indhold af feks guld, platin, chrom-kobolt er afgørende for prisen og kvaliteten. Fuldkeramiske kroner og kroner af andre materialer som zirkonium (ofte som kerne) vinder stadig mere frem og giver nye muligheder for metalfrie løsninger, der kan have en æstetisk fordel.


Implantater

Tanderstatning ved manglende tand/tænder i form af titaniumskue der vokser fast i kæben, idet knoglen heler ind i gevindet. Implanter er førstevalg når man ønsker fastsiddende tanderstatninger ved multipel tandmangel eller ved mangel af enkelte tænder, hvor man ikke ønsker at beslibe nabotænder til broerstatninger.


Fjernelse af visdomstænder

Der er meget forskel på om visdomstænder kræver fjernelse eller ej. Det er en individuel vurdering der bygger på om der gentagne gange har været betændelse eller om der er kariesforekomst (hul i tanden). Desuden vurderes det om der er risiko for nerveskade som følge af fjernelsen (gælder underkæbevisdomstænder). Tandens lejring og rodforhold vurderes på røntgenoptagelser før fjernelsen.


Forebyggende ydelser

En lang række mundsygdomme kan forbygges. Det danske ydelsessystem der bygger på en overenskomsten mellem tandlægeforeningen og sundhedsmyndighederne, sikrer at man i danmark får tilskud til de forebyggende ydelser. Disse er regelmæssige eftersyn, røntgenoptagelser, tandrensning, fluorbehandling, instruktion i renhold, samt vejledning, information og rådgivning om diverse mundhulelidelser, ernæring, kost, livsstil, rygning m.m.


Infraktioner /revner i tænderne

Tanden er opbygget af en krystal. Denne kan slå revner dels ved slag, tygning på noget hårdt eller ved at være sat under pres af en gammel sølvfyldning, idet disse udvider sig med årene. Nogle af disse revner kan give problemer i form af smerter ved tygning eller medføre behov for rodbehandling, hvis nerven i tanden dør (bliver avital) eller ved pulpitis (betændelse i tandnerven/pulpa). Til en start aflastes tanden i højden, fyldningen skiftes for at klarlægge om nerven falder til ro. Senere kan det nogle gange blive nødvendigt med rodbehandling og/eller kronebehandling. I dette tilfælde laves kronebehandlingen for at lægge et tøndebåndsgreb omkring tanden og forhindre fraktur/ smerter ved tygning, samt genetablering af biddet.


Rodbehandlinger

Tanden har i sin kerne et hulrum hvor nerven løber. En rodbehandling er et lille indgreb hvor man fjerner al væv i dette hulrum og fylder det med fyldningsmateriale. Rodbehandlinger udføres oftest som følge af et dybt hul i tanden, en tandfraktur eller som følge af en infektion i tanden. Nogle gange er man også nødt til at rodbehandle en tand, hvis den skal krones og man ønsker at få greb i den indefra, hvis der er for lidt tandsubstans til at understøtte kronebehandlingen.


Knækket tand

Tænder kan knække ved tygning på meget hårde fødeemner. Fraktur kan også forekomme som følge af kariesangreb, der har sin udbredelse i tandbenet og underminerer tandens ydre del, emaljen. I tilfælde af fraktur som følge af karies, er der som oftest tale om en meget stor læsion. Kontakt altid tandlægen umiddelbart, hvis uheldet er ude.


Infektioner/hævet kind

Infektioner i mundhulen opstår ofte, hvis der går betændelse i en tandnerve eller hvis en rodbehandling ikke er lykkedes. Tegnene herpå er dunkende, spontane smerter, smerter når man tygger/ banker på en tand, hævelse og varme i blødtvævet ud for en tand. Nogle gange finder betændelsen/pussen en vej ud og hævelsen falder så og smerten aftager, men problemet er først løst når årsagen er behandlet. Man skal tage det meget alvorligt, hvis der er betændelse i mundhulen, da der nogle gange er risiko for at pus dræneres til karsystemet og kan forårsage sepsis (blodforgiftning).


Bidskinner

Bidskinner har et bredt behandlingsspektrum. En bidskinne fremstilles enten for at forhindre slid af tænder og restaureringer, hvis man ønsker at hæve et bid, til hovedpinepatienter som enten skærer tænder eller presser tænder. Den mest almindeligt anerkendte skinne er den refleksfrigørende skinne, der giver underkæben fri bevægelighed ved kæbebevægelser.


Broer

En bro er en fastsiddende restaurering, der tjener til at erstatte en eller flere mistede tænder. Materialevalget er ligesom ved kronebehandling forskelligt og der findes både metalkeramiske og zirkoniumbroer i forskellige kvalitetsklasser. (se evt. kroner) Vi laver mange brobehandlinger, dels hvis det ikke er muligt at sætte implantater, feks. pga. for lidt knogle i den pågældende tandløse region, dels hvis implantatbehandling ikke er aktuelt af æstetiske eller økonomiske årsager.


Tempero-mandibulær dysfunktion

Er betegnelsen for en lang række forskellige lidelser/tilstande i kæbemuskulatur, kæbeled og omfatter også den egentlige bidfunktion/ tyggefunktion. Blandt andet kan symptomerne omfatte nedsat gabeevne, kæbeledsknæk eller -knasen, hovedpiner, tænderskæren, tyggebesvær, ansigtssmerter, muskelmyoser.


Kosmetiske behandlinger

Behandlinger der foretages kun for at opnå en god æstetik bliver flere og flere i sundhedssystemet. Det er vigtigt ikke at gå på kompromis med funktionaliteten og holdbarheden, for at opnå den bedst mulige æstetik. Efterhånden findes der så mange behandlingsmuligheder, at der findes gode løsninger til at opnå både gode kosmetiske mål, samtidig med at funktionaliteten bevares/ bedres. På cityklinikken foretager vi blegninger (eksterne og interne) til opnåelse af den bedst mulige tandfarve. Desuden laver vi fuldkeramiske (metalfrie) fortandskroner og porcelænsfacader, hvor der er indikation for det. Vi lytter til patienternes ønsker og laver gerne flere indprøvninger for at opnå det bedst mulige resultat.


Veneers/porcelænsfacader

Er en minimalinvasiv behandlingsform til at opnå god æstetik. Det egner sig dog ikke til alle tandsæt. Særlig godt er det for patienter, der har mellemrum mellem fortænderne eller ønsker en mere fyldig form af fortænderne. Porcelænsfacader er meget tynde skaller af keramik, som i princippet kan sammenlignes med en kontaktlinse. Den egne tands farve skinner således igennem og det er derfor kun muligt at foretage behandlingen på ikkemisfarvede tænder. Nogle gange foretages en blegning forud for behandlingen, for at opnå det bedst mulige resultat.


Laserbehandlinger

Laserbehandlinger er en af de nyere behandlingsformer. Den bruges dels til at fremme sårheling, dels til at slå bakterier ihjel i rodkanaler ved rodbehandlinger og dels til at behandle parodontitis, til kirurgiske indgreb, og til at behandle akut rodbetændelse. Laserens bølgelængde er afgørende for hvad den kan bruges til og på hvilken måde den påvirker det væv der belyses. I Danmark er der ikke tilskud til laserbehandlinger endnu. Både i Norge og i USA understøttes behandlingen af det offentlige eller af privattegnede sundhedsforsikringer.


Parodontitis (”Parodontose”) og gingivitis (tandkødsbetændelse)

Tandroden hæfter til det omkringliggende væv (knogle og tandkød) vha nogle fibre. Nedbrydning / betændelse i disse fibre bevirker at tandens ophæng i fare bringes, ved at der i første fase opstår tandkødsbetændelse og tanden i sidste instans bliver løs og evt. mistes. Parodontitis er en multifaktoriel sygdom der afhænger af vækstforholdene for bakterierne i mundhulen, den daglige mundhygiejne, den individuelle arvelighed, immunitet og rygning, kost (sukkerindtag) og professionelt renhold og behandling med laser og kirurgi. Nogle almensygdomme kan også disponere for parodontal nedbrydning, hertil hører diabetes og sygdomme i immunforsvaret.


Tandblegninger (eksterne og interne)

Eksterne tandblegninger kan ofte være en god og skånsom behandling, hvis man ikke er tilfreds med tændernes farve i forhold til mere invasive behandlinger som kronebehandling. Kontakt tandlægen for at høre om dine tænder er egnede. På cityklinikken arbejder vi med et meget sikkert in office blegesystem, hvor man vha. UV lys fremskynder blegeprocessen og mindsker ætsfasen. Dette gøres over 1-3 gange 9 minutter, hvor man stepvis vurderer om det ønskede resultat er nået og for at undgå sensitivisering af tænderne. Interne blegninger foretages på rodbehandlede tænder som fremstår blå/grå, som følge af blodudtrædning i tandkrystallen og har en rigtig god prognose for at lykkes til fulde. Dette kan nogle gange spare én for kronebehandling af fortænder der er rodbehandlede men ellers intakte.


Plastfyldninger

Plastfyldningen er det foretrukne materiale ved læsioner på 1-3 flader, da det har relativt gode mekaniske egenskaber. Det har med success erstattet sølvfyldningen som bl.a. er miljømæssigt problematisk. Dog har plastfyldningen sine begrænsninger ved større læsioner, hvor keramiske indlæg eller kronebehandlinger nogle gange er den mere fornuftige løsning økonomisk og tandbevaringsmæssigt. Der skal laves en individuel vurdering, for at vælge det mest hensigtsmæssige materiale der tilgodeser biddet, æstetikken, funktionaliteten, holdbarheden og økonomien.


Keramiske indlæg

I mange tilfælde, hvor der er for lidt tandsubstans til at lave en fornuftig fyldning med god nabokontakt der kan holde, kan et keramiske indlæg være løsningen. Indlægget laves som en lille klods der til perfektion udfylder det område af tanden som er gået tabt. Nogle gange kan det være den bedste måde at lave minimalinvasiv behandling på, så man slipper for at beslibe sund tand væk.


Plastfyldninger

I mange tilfælde hvor der er for lidt tandsubstans til at lave en fornuftig fyldning med god nabokontakt der kan holde, kan et keramiske indlæg være løsningen. Indlægget laves som en lille klods der til perfektion udfylder det område af tanden som er gået tabt. Nogle gange kan det være den bedste måde at lave minimalinvasiv behandling på, så man slipper for at slibe sund tand væk.


Proteser (Trykknap, Telskopproteser, Delproteser, Unitorer, Implantatbårne proteser)

Protesebehandlingen er en måde at erstatte multipelt tab af tænder. Vi laver mange løsninger der er båret af implantater, da disse proteser sidder bedre fast og føles mere som de egne tænder. Snak med tandlæge om hvilken løsning der kunne være den rigtige for dig.


Ekstraktioner (Tandudtrækninger)

Her er vores vejledning efter tandekstraktioner med gode råd: Klik her og læs. Ved kraftige smerter der forhindrer søvn og som ikke kan slås ned af smertestillende medicin i gængse doser, bør tandlægen kontaktes, da der kan være tale om knoglebetændelse (ostitis).


Fuldnarkose

I ganske få tilfælde er det ikke muligt at få foretaget tandbehandling uden fuldnarkose. Vores kirurg foretager disse i samarbejde med en narkoselæge ved behov.


Kariesforebyggelse

Det er vores fineste opgave at give dig instruktion i renhold med alle nødvendige redskaber og vejlede i kost og adfærd der hjælper med at forebygge huller i tænderne. På nogle arbejdspladser er der faktorer der kan fremme kariesforekomsten og man bør i disse tilfælde iværksætte en handlingsplan for at forebygge skader på tænderne.


Syreskader på tænderne

Den kost vi indtager påvirker vores tænder, ikke kun ved at skabe grobund for bakterier, men også hvis vi rykker på pH værdien i mundhulen. De største skader ses hos patienter der indtager meget sodavand, sure frugter og juicer (især dem der fremstilles af frugtkoncentrater). De drikkevarer vi køber indeholder for meget syre og dette camoufleres ved at tilsætte store mængder sukker eller sødestoffer. Derfor er rådet at man bør begrænse indtaget af sodavand og juice, samt udvælge frugt med omtanke. Frugt har en vigtig ernæringsmæssig værdi og bør af den grund ikke undgås. Refluxsygdom som følge af for meget mavesyre kan også give syreskader på tænderne. Syren påvirker tanden ved at ætse emaljen af tanden, som er lavet af en krystal. Overfladen bliver således porøs og ved børstning slides den efterfølgende og kan knække af eller slides igennem ind til tandbenet. Behandlingen består i kostvejledning, fluorbehandling, fyldningsbehandling, forsegling og i sidste ende kronebehandling.


Følsomme tandhalse

Hos de fleste der børster deres tænder meget grundigt, kan der opstå skader på blødtvævet ofte på ydersiden af tandroden, med blottelse af tandhalsen og sensibilitet til følge. På klinikken har vi et coatingmateriale der er udviklet til at forsegle overfladerne på følsomme tænder, så de falder til ro.


Mundhygiejne instruktion

De fleste tror at de har 100% styr på hvordan man bruger tandtråd, men kun de færreste bruger det rent faktisk. Husk at spørge din tandlæge om en instruktion, så du er helt sikker på at du gør det helt rigtig og køber de rigtige remedier.


Tandrensning

Tandrensningen er en vigtig forebyggende ydelse, idet men herved forebygger tandkødsproblemer ved at fjerne tandsten og understøtter den daglige mundhygiejne hjemme.


Cityklinikken is a modernly equipped, fully digitalized dental clinic with a nice atmosphere in the heart of Copenhagen. We make great effort to give you a positive and comfortable experience and find time for individual consultation.

Contact

Address:
Christian den IX. Gade 2, 3. sal
1111 København K

33 13 67 00

info@cityklinikken.dk

Map: Cityklinikken

© 2014 Cityklinikken. Hjemmesiden er udviklet af DigiDental - hjemmesider til tandlæger.